Sentirse pai

É do máis común que cando unha parella decide ter un fillo/a todas as atencións se centren na nai e … Máis