Fastío dos falabaratos pedagóxicos

Hai tempo que temos parado InnovArte, a imposibilidade de conciliar o que cremos co que facemos  -debido ás restricións e dificultades derivadas da pandemia- leváronnos a un tempo de traballo cara dentro. Non era tempo de parolar, era tempo de resolver e de turrar para diante.

Responsabilidade

Imos dar comezo ao curso académico máis complexo de todos os coñecidos ata agora. Dous días antes, non sei que nos molesta máis: -se escoitar ás familias que desconfían da escola;-se escoitar ao profesorado que secunda unha folga no primeiro día.

Paro biolóxico

A quen nos pregunta que é o que pasa coa falta de actividade de Innovarte, contestámoslle que estamos en paro … Máis

Peche do ano

Segundo unha antiga tradición popular galega, na noite de fin de ano, os aldeáns vareaban con saña as árbore froiteiras, … Máis

Clases take away

Hai moitos anos que non empregamos material editorial nas nosas aulas –nos nosos inicios profesionais si o fixemos-, porén descoñecíamos … Máis

Blogs de aula

O recentemente publicado Informe da industria de contidos dixitais –elaborado con datos do 2009- destaca que 2,87 millóns de españois … Máis

Paseniño

Amodo, amodiño, paseniño, devagar, devagariño…, son fermosas palabras galegas que marcarán a maneira na que queremos comezar e vivir o … Máis

Folclorización das conmemoracións escolares

E é aquí onde nos encontramos co problema, aquelas actividades innovadoras, propostas e levadas a cabo por profesorado comprometido cos problemas que desacougan á sociedade, convertéronse en moitos centros nunha rutina anual, en moitos máis dos que nos atreveriamos a recoñecer; especialmente nos de educación infantil e primaria.