Abus

Máis de trinta poemas agrupados en tres bloques, dedicados a avós e netos, e aos seus propios netos. Inicia cunha presentación na que expón as razóns deste libro “abuelado” así como cun poema entrañable titulado “O oficio dos avós” no que quedan retratados cos seus anhelos e desvelos, coas súas ilusións e preocupacións, coa súa memoria e a súa historia.

Día da Poesía

No Día da Poesía queremos facer unha pequena reflexión: que lles pasa aos rapaces e rapazas para que non lles … Máis