Recortar e pegar

Recortar, pregar, picar ou pegar son actividades deostadas nas escolas actuais, xa que logo parece que remiten a un tempo … Máis