A nosa achega á educación infantil

Posts Tagged ‘cores’

A maxia das cores

In CativArte on 03/02/2011 at 00:30

 Coñecemos “La magia de los colores” de Pedro Palao Pons publicado na editorial Libros Cúpula; un libro cuxo obxectivo é o de xogar coas cores, atendendo a que a maxia das cores existe porque, a través delas, podemos transmitir emocións, xerar interactividade nos demais e mesmo provocar sutís alteracións emocionais. Aspectos, todos eles interesantes, a ter en conta tanto na aula coma co alumnado.

Nesta entrevista podemos escoitar ao autor mentres nos conta como as cores que vemos ao longo do día inclinan en certa forma as nosas accións, interactúan no noso estado de ánimo ao tempo que exercen unha certa influenza no inconsciente.

El libro negro de los colores

In CativArte on 03/02/2011 at 00:30

Nalgunha outra entrada temos falado das sinestesias, e da importancia de exercitar co alumnado que un estímulo sensorial poida provocar sensacións doutro tipo distinto. Nesta ocasión ímonos centrar nas sensacións que nos poden producir as cores. Para ilo empregamos “El libro negro de los colores” de Menena Cottin e Rosana Faría publicado en ZR.

“Tomás non pode ver as cores. Estas son para el miles de sabores, olores, sons e emocións. Desde a escuridade dos seus ollos, Tomás convídanos a descubrir as cores sen velas.”

“Di Tomás que o azul é a cor do ceo cando o sol quenta a súa cabeza.”

“E o negro é o rei das cores. É suave como a seda cando a súa nai o abraza e o arroupa coa súa cabeleira.”

“El di que a cor verde recende a herba acabada de cortar e sabe a xeado de limón.”

Cartas de cor

In CativArte on 03/02/2011 at 00:29

Gústanos ter na aula cartas de cor das que empregan os profesionais da pintura. É un xeito de que os nenos descubran que hai moitos azuis, que non todos os vermellos son iguais, que dentro dos amarelos hai grandes variacións…

Así mesmo, cando facemos mesturas, con calquera produto, elaboramos unha paleta de cor degradando ou engadindo cada vez máis. Logo tratamos de poñerlle nome a todas as cores resultantes.

Velaí unha completa carta de cor que se pode imprimir para dispor dela cando se precise.

Paletas de cores

In CativArte on 03/02/2011 at 00:29

É bastante habitual que se lles pida aos nenos e nenas que coloreen unha imaxe, pero poucas veces se lle pide que observen as cores que integran esa imaxe.

Nalgunha ocasión, nós, facilitámoslles as cartas de cor e pedímoslle a modo de xogo que identifiquen as cores  dunha fotografía ou pintura.

A modo de exemplo facilitamos o enlace a 18 paletas de cor, elaboradas a partir de distintas imaxes de bolboretas.

Velaí, as paletas de cores realizadas na aula de 3 anos.

Cores e palabras

In CativArte on 03/02/2011 at 00:28

A que cor asociarías a palabra tristeza?, e amor?, e futuro?…

A cor é unha ferramenta que empregan os deseñadores para comunicar sentimentos e estados de ánimo. Para elo crearon Cymbolism, un sitio web que intenta cuantificar a relación entre as cores e as palabras. Permite ir respondendo ás distintas palabras e comprobar a opinión de todos os votantes.

Preguntádelle aos nenos e nenas de que cor son os bicos.

Sombras de cores

In EncienciArte on 26/01/2011 at 15:00

Os primeiros raios de sol invernais permítennos facer xogos de luz e de cor.

Tras o marabilloso descubrimento de como se mesturan as cores dos acetatos, de como o seu reflexo tingue o que lle poñemos debaixo –pedras, folios, o seu propio corpo-, probamos a ver o que acontecía cando abríamos a xanela e o vento pon en movemento todas as bolas do teito e maila cortina da luz de cores.

Xa o pasado curso xogáramos coa sombra e fixéramos interesantes descubertas. Continuaremos experimentando.

Ver presentación.

Buscador de imaxes pola cor

In TICArte on 11/02/2010 at 22:32

Para cando precisamos imaxes e/ou fotografías dunha cor determinada. Este buscador permítenos seleccionar da paleta a cor ou cores das que queremos atopar imaxes e escolma de entre 10 millóns de imaxes Creative Commons de Flickr. Tamén permite engadir imaxes e devólvenos o resultado de todo ao que se semella.