A nosa achega á educación infantil

Posts Tagged ‘UNESCO’

Día Internacional da Lingua Materna

In InformArte on 20/02/2010 at 17:49

“A lingua materna, a das primeiras palabras e a expresión do pensamento individual, constitúe o alicerce biográfico e cultural de cada persoa. Ademais, está demostrado que os nenos aprenden mellor cando cursan os primeiros anos de ensino no idioma materno.

O concepto de lingua materna é complementario do de plurilingüísmo, que a UNESCO procura promover, alentando a adquisición de polo menos tres niveis de competencia lingüística: un idioma materno, un nacional e outro vehicular.”

Estas son as palabras da directora da Unesco, Irina Bokova, con motivo da undécima edición do Día Internacional da Lingua Materna, o 21 de febreiro.

No web da S.X. de Política Lingüística atopamos máis información sobre a conmemoración, así como unha presentación elaborada polos nenos e nenas da Escola Infantil Raiola de Santiago sobre como ser transmisores da lingua e dos afectos.