Folclorización das conmemoracións escolares

E é aquí onde nos encontramos co problema, aquelas actividades innovadoras, propostas e levadas a cabo por profesorado comprometido cos problemas que desacougan á sociedade, convertéronse en moitos centros nunha rutina anual, en moitos máis dos que nos atreveriamos a recoñecer; especialmente nos de educación infantil e primaria.