Quehaceres de maestros

A editorial Octaedro en colaboración co grupo Rosa Sensat vén de presentar a traducción da publicación brasileira, “Quehaceres de maestros y de gestores de la escuela de la infancia”, sobre a que xa temos falado en InnovArte e para a que nos solicitaron un texto de presentación que recollemos de seguido xa que é o mellor resumo que podemos facer deste libro.