A nosa achega á educación infantil

Posts Tagged ‘aprendizaxe’

Videoxogos na aula

In ActualizArte,TICArte on 31/01/2010 at 12:43

No marco do proxecto “Xogos nos centros educativos” da European Schoolnet, faise público este “Teacher´s Handbook”. O seu obxecto era analizar a situación actual de oito países europeos en materia de videoxogos aplicados á aprendizaxe.

O libro do profesorado expón con claridade as vantaxes do uso educativo dos videoxogos, así como criterios para a súa selección.