Isabel Abelleira Bardanca

Isabel Abelleira Bardanca é mestra de educación infantil desde o ano 1995  cando foi destinada á EEI de Serres (Muros), pasando logo polas EEI de Torea (Muros), de Sabaxáns – Bastavales, e polo CEIP Bispo Guerra Campos (Bertamiráns – Ames). No ano 2003 pasa a prestar servizos  na Secretaría Xeral da Consellería de Educación e O.U.  como asesora técnica de contidos educativos, ocupándose, asemade, do Convenio co MEC “Internet en la Escuela” e “Internet en el Aula” como integrante de distintas comisións técnicas . Posteriormente intégrase na Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa donde desenvolve a labor de asesora colaborando en distintos ámbitos: a mellora da convivencia escolar, Programa de apertura de centros educativos públicos fóra do horario lectivo nos concellos de Galicia, elaboración dos currículos LOE, a elaboración de contidos multimedia e outras moitas vinculadas coa calidade e a innovación educativa.  Na actualidade desempeña a función docente  no CEIP A Maía  (Bertamiráns – Ames), sendo tamén directora do mesmo. É membro do consello autonómico de Galicia da revista In-fan-cia da Associació de Mestres Rosa Sensat.

Formación

A súa formación abrangue campos diversos, así ten asistido, deseñado, organizado, coordinado ou participado en gran número de actividades de formación do profesorado.

Premios e recoñecementos

 Publicacións

Participación en grupos de traballo ou comisións

Colaboracións

Formación impartida

Entre outros: